team

Ellen de Haan

co-directeur/founder, grafisch ontwerper

nevenfuncties: adviseur Mondriaan Fonds

mail

 

Daphne Verberg

co-directeur

nevenfuncties: freelance curator, ATANA critical friend bij Het Nationale Theater

mail

 

Raad van toezicht

Maria Blom 2020 – 2028, voorzitter

nevenfuncties: bestuurder bij stichting Kledingbank Maxima Stad, Buro Mix en Gronings Vuur

 

Robert Bangma 2020 – 2027, penningmeester

Directeur bestuurder stichting Cultuurhuis De Klinker

 

Jilles Hazenberg 2022 – 2029, secretaris

Programmamanager bij de Gemeente Groningen

 

Judith Spijksma 2022 – 2030, algemeen lid

Conservator moderne en hedendaagse beeldende kunst Fries Museum

nevenfuncties: thesis begeleider Frank Mohr Instituut, associate researcher bij RUG, adviseur bij Stichting Stokroos en Cultuurfonds

 

ADVIESCOMMISSIE

Rieke Vos 2022 – 2026

Curator hedendaagse kunst Teylers Museum

nevenfuncties: lid bestuur Studio Dries Verhoeven

 

Cees Martens 2022 – 2026

Projectleider Beeld & Geluid, programmeur/curator Freaky dancing

nevenfuncties: voorzitter stichting R3LN4CHT

 

Kimball Holth 2022 – 2026

Kunstenaar

 

Titus Nouwens 2022 – 2026

Freelance schrijver en curator

 

 

ANBI

RSIN      8215.36.618

KVK      01167117

lees hier het beleidsplan

 

jaarverslagen

2022

2021

2020

2019

2018

 

 

noordenaars

het resort is member of Noordenaars / Platform for presentation institutions and art initiatives in the North of the Netherlands – www.noordenaars.nl

 

de zaak nu

het resort is member of De Zaak Nu – www.dezaaknu.nl

 

 

het resort was founded by Karina Bakx & Ellen de Haan in 2018

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen