Offcourse

my first initiative

 

off course februari – june 2021 at Academie minerva| presentation 17.06 2021  Oosterstraat 11, groningen

NEDERLANDS

ENGLISH

In een serie lessen bracht het resort de Off Course 'my first initiative'. Een programma voor nieuwe initiatieven en collectieven.

Met een stap-voor-stap programma probeerden we 14 studenten door het labyrint  te loodsen en te wijzen op de te leren lessen en de te gebruiken opstapjes tijdens het opzetten en runnen van een eigen initiatief.

Op 18 juni presenteerden zij hun initiatieven in het resort.

 

Het programma richtte zich op de verschillende facetten van het starten van een initiatief aan de hand van vier thema's:

  • Artistieke inhoud
  • Zakelijke structuur
  • Presenteren en cureren
  • Organiseren en produceren

 

We vroegen een aantal kunstenaars en initiatieven als gastdocenten om de studenten te vertellen over hun ervaringen.

Teddys Last Ride, Homescreen, Moshpit of Creation: over hun initiatief en hoe ze begonnen zijn

Soft Landings: een online fieldtrip over gifting. Twee off-course klassen werden gecombineerd om meer te leren over 'gifting', werden aan elkaar gekoppeld en moesten cadeautjes voor elkaar maken.

Lemonade Consulting: twee lessen over bedrijfsstructuren, belastingen en andere financiële onderwerpen.

Megan de Vos: over hoe Knetterijs hun collectief runt, haar eigen illustratiepraktijk en hoe zij haar illustraties online/offline verkoopt

In a series of lessons het resort brought the Off Course ‘my first initiative’. A program for new initiatives and collectives.

With a step-by-step program we tried to guide 14 students through the labyrinth of slippery slopes, pointing out the sophisms and the stepping stones that mark the fragile process of setting up and running your own initiative.

On 18 June, they presented their initiatives in the resort.

 

The program focused on the different facets of starting an initiative and adressed them in four themes:

  • Artistic content
  • Business structure
  • Presenting and curating
  • Organizing and producing

 

We asked several artists and initiatives as guest teachers to tell the students about their experiences.

Teddys Last Ride, Homescreen, Moshpit of Creation: about their initiative and how they started

Soft Landings: a online fieldtrip about gifting. Two off-course classes were combined to learn more about gifting, got paired and had to make presents for each other.

Lemonade Consulting: two lessons about business structures, taxes and other financial topics.

Megan de Vos: on how they run an artist collective Knetterijs, her own illustration practice and how she sells her illustrations online/offline

HET RESORT IS supported by:

Mondriaan Fund, Gemeente Groningen